Ẩn ngôn xanh

Suối tràn mây khuất chiều nội cỏ

Rưng rưng cổ tích

Vầng trăng xanh

 

Hương rừng gọi tên em

Lời hoa giấu trong vạt áo

 

Đỉnh phiêu du rạo rực núi đồi

Con sóng đam mê

Cuốn bờ xa lưu lạc

Vết thời gian chạm vào mạch đất

Giọt sương ru vầng tráng trên trời

 

Thầm thì nghe mưa về bến

Bóng chiều ướt đẫm cuối trời quên

 

Vầng trăng xanh

Nghiêng nghiêng giọng lá

Màu hoa ẩn hiện giấc mơ rừng

L.H.K