Quảng Nam luôn trên đà tăng trưởng

Năm 2018 các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn nhân dân trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017; Chương trình công tác của UBND tỉnh với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Lễ khánh thành nút giao vòng xuyến

 

Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018 (GRDP-giá so sánh 2010) ước đạt 68.100 tỷ đồng, tăng 8,11% so với năm 2017. Cơ cấu GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông – lâm – thủy sản còn 12%, công nghiệp và xây dựng gần 36,8%; dịch vụ chiếm 31,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm gần 19,3%. GRDP bình quân đầu người hơn 61 triệu đồng/người, tăng 5 triệu đồng/ người so với năm 2017. Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 21.745 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 17.274 tỷ đồng, tăng 11,6% so với dự toán.

Hoạt động du lịch tăng trưởng khá, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên 6,5 triệu lượt, tăng 21,5% so với năm 2017; trong đó khách quốc tế gần 3,8 triệu lượt, tăng gần 36,6%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú năm 2018 ước đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm trước. Thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú hơn 11.000 tỷ đồng.

Thông qua chương trình và các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, diện mạo nông thôn miền núi từng bước thay đổi, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Trong năm đã giảm được 6.575 hộ nghèo (tỷ lệ giảm 1,71%); số hộ nghèo của tỉnh còn 31.537 hộ (tỷ lệ 7,57%).

Công trình nút giao thông vòng xuyến 2 tầng tại Khu Kinh tế mở Chu Lai

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực; tổng số lao động được tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2018 hơn 35.500 người. Số lao động có việc làm mới tăng thêm hơn 21.000 lao động, tăng 6.000 lao động so với kế hoạch đề ra; đưa 1.000 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 58,5%, Tỉnh nhà cũng đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (NTM), dự kiến đến cuối năm 2018, có thêm 14 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2018 là 86 xã.

Đối với ngành GD-ĐT, năm học 2017-2018 đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng mũi nhọn tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả cao tại các kỳ thi khu vực và toàn quốc. Cụ thể, giải học sinh giỏi quốc gia đạt 31 giải/58 thí sinh tham dự, trong đó có 11 giải Nhì, 4 giải Ba và 16 giải Khuyến khích; kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ giành được 100 giải/108 thí sinh tham dự, tăng 6 giải so với năm trước; kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 khu vực miền Nam lần thứ 24 năm 2018 giành được 16 giải/21 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ 76,2%; cuộc thi Olympic du học Nga trong số 12 học sinh đạt giải của cuộc thi thì Quảng Nam có 11 em; kỳ thi Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 26 giành 03 giải/ 04 thí sinh tham dự… cùng với đó cơ sở vật chất, TBTH luôn được quan tâm đầu tư.

Không những vậy, Quảng Nam đã thực hiện tốt chính sách người có công và an sinh xã hội. Đã chuyển hơn 82 tỷ đồng quà Tết Nguyên Đán 2018 của Chủ tịch nước và UBND tỉnh đến hơn 280 nghìn các trường hợp gia đình chính sách, người có công cách mạng; chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo đón Tết.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra nhân sự kiện và các ngày lễ như hoạt động mừng Đảng, đón Xuân; kỷ niệm 21 năm tái lập tỉnh và 43 năm ngày Giải phóng Quảng Nam. Tổ chức thành công các hoạt động và lễ hội nổi bật như: Lễ hội Văn hóa – Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, 2018 và Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III, năm 2018, Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam và Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 16…

Bộ mặt nông thôn không ngừng đổi thay theo hướng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Ngoài những thành tựu đã đạt được trong năm, Quảng Nam cũng luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12.8.2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025. Rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh có bước chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được nâng lên rõ rệt. Về trình độ chuyên môn: 05 tiến sỹ, 206 thạc sỹ, Cao cấp lý luận chính trị và cử nhân lý luận chính trị có 878 người, trung cấp lý luận chính trị: 421 người.

Cuộc sống của người dân vùng cao đổi thay từng ngày.

 

Khó có thể nói hết những gì mà tỉnh nhà đã gặt hái được trong năm 2018, nhưng qua những số liệu cụ thể đã nêu minh chứng cho một năm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiếp tục đồng lòng, đồng tâm ra sức phấn đấu để xây dựng cuộc sống và quê hương và kết quả tốt đẹp luôn luôn trên đà tăng trưởng.

                                 T.T