Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 -24.3.2018)

KÝ ỨC GIẢI PHÓNG Tháng 3 năm 1975, tôi mới vừa tròn 10 tuổi thôi, nhưng ký ức những ngày quê hương giải phóng vẫn khắc sâu trong tâm trí và luôn sống động, tươi ròng. Những ngày đầu tháng...

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 – 03.02.2018)

MÙA XUÂN, ĐẢNG VÀ LÒNG DÂN        Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng được vai trò lãnh đạo, đó là điều đã được lịch sử dân tộc ta trong thế kỷ XX xác nhận. Bằng sự trưởng thành về...