Có hay không cốt cách “hay cãi” ở người Quảng Nam?

Theo từ điển tiếng Việt, “cãi” được giải nghĩa “dùng lời lẽ chống lại ý kiến của người khác nhằm bảo vệ ý kiến hoặc việc làm của mình”. Câu nói dân gian “Quảng Nam hay cãi” không biết xuất...

Trang sức bằng ngọc của người Việt xưa

Cách nay hàng ngàn năm, nhân loại đã biết sử dụng các loại đá ngọc có trong tự nhiên để làm đồ trang sức. Các nhà khảo cổ học Nhật Bản đã phát hiện nhiều vật trang sức làm bằng...

Quế Quảng Nam – Sản phẩm ngoại giao quốc tế

Quảng Nam là vùng đất có nhiều thổ sản. Mục “Sản vật phong tục” trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có ghi: “Xứ Quảng Nam là đất phì nhiêu nhất thiên hạ”. Sách Lô Giang tiểu sử cũng vi...

400 năm Francisco De Pina đến Đàng Trong và đóng góp của những giáo sĩ người người Bồ Đào Nha với sự ra đời chữ Quốc ngữ

Theo các nguồn sử liệu thì người Bồ Đào Nha lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1516[1]. Một trăm năm sau đó, giáo sĩ Dòng Tên (Jesuite)[2] Francisco de Pina đến Đàng Trong. Để rồi tại đây trở thành...