Địa vực cư trú của các tộc người ở miền núi Quảng Nam

Theo một số công trình nghiên cứu về dân tộc học ở Quảng Nam gần đây, chưa có một tư liệu nào đề cập một cách chính xác về thời điểm ra đời của các dân tộc thiểu số ở...

Vận hội thăng hoa của xứ Quảng thời các chúa Nguyễn

Theo Quốc sử quán triều Nguyễn “Nhâm Dần năm thứ 45 (1602), nhân đi chơi núi Hải Vân, thấy một dải núi cao giăng dài mấy trăm dặm nằm ngang đến bờ biển, Chúa khen rằng: chỗ này là đất...

Bảo tàng – nơi lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 150 bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng cấp tỉnh và bảo tàng tư nhân. Bảo tàng là nơi lưu giữ các giá trị di sản văn hóa – lịch sử của dân...

Chuyện kể nửa chừng

Tôi không nhớ quen Briu Quân năm nào, chỉ loáng thoáng lần đó tôi đi Tây Giang lúc mới chia huyện, có việc ở huyện đoàn. Cơ quan này nằm gần đài truyền thanh, trụ sở còn tạm bợ. Quân...

Trang sức bằng ngọc của người Việt xưa

Cách nay hàng ngàn năm, nhân loại đã biết sử dụng các loại đá ngọc có trong tự nhiên để làm đồ trang sức. Các nhà khảo cổ học Nhật Bản đã phát hiện nhiều vật trang sức làm bằng...

Quế Quảng Nam – Sản phẩm ngoại giao quốc tế

Quảng Nam là vùng đất có nhiều thổ sản. Mục “Sản vật phong tục” trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có ghi: “Xứ Quảng Nam là đất phì nhiêu nhất thiên hạ”. Sách Lô Giang tiểu sử cũng vi...

400 năm Francisco De Pina đến Đàng Trong và đóng góp của những giáo sĩ người người Bồ Đào Nha với sự ra đời chữ Quốc ngữ

Theo các nguồn sử liệu thì người Bồ Đào Nha lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1516[1]. Một trăm năm sau đó, giáo sĩ Dòng Tên (Jesuite)[2] Francisco de Pina đến Đàng Trong. Để rồi tại đây trở thành...