Hoạt động truyền giáo của giáo sĩ Bồ Đào Nha ở Hội An (thế kỷ XVI – XVII)

Là một trong những quốc gia tiên phong của thời đại khám phá, thế kỷ XVI, XVII, Bồ Đào Nha đã khai mở thành công tuyến thương mại biển độc quyền qua mũi Hảo Vọng dựa trên hệ thống thương...

Tiếp biến văn hóa phương Tây ở Hội An trong đầu thế kỷ XX

Lịch sử của Hội An là một chuỗi dài liên kết các thời kỳ tiếp biến văn hóa, trong đó vào thời kỳ đầu thế kỷ XIX đã diễn ra quá trình tiếp biến văn hóa phương Tây khá sâu...

Lưu giữ nghệ thuật Tuồng xứ Quảng 

Tuồng (còn gọi là Hát bội hay Hát bộ) là một loại hình nghệ thuật sân khấu mang tính cổ điển và độc đáo của dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật Tuồng ở Việt Nam được hình thành từ miền Bắc,...

Làng Thanh Hà xưa ở Hội An                                                             

Nằm trong chương trình “Điều tra, nghiên cứu đề xuất hướng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa làng Thanh Hà” do Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện, trên cơ sở tiếp...

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng các dân tộc miền núi Quảng Nam

Miền núi Quảng Nam là địa bàn cư trú của các tộc người Cơ Tu, Ca Dong (thuộc nhóm Xê Đăng), Cor, Giẻ – Triêng. Đối với cư dân miền núi Quảng Nam, cũng như các dân tộc thiểu số...

Giáo dục toàn diện nghiêng một cách toàn diện

Giáo dục toàn diện là phương châm chủ đạo trong hoạt động giáo dục nước ta, hướng tới phát triển con người đầy đủ các mặt đức, trí, thể, mỹ. Trên thực tế, việc tiếp thu một nền giáo dục...

Phương ngữ “giao du”

Giữa lúc các cuộc tranh luận về cải cách chữ viết vẫn đang sôi nổi, chúng tôi sực nhớ về kiến giải của một chuyên gia cách đây 14 năm khi nhìn nhận quy trình tất yếu của ngôn ngữ...

Một góc nhìn về đời sống của ngư dân Cẩm An – Hội An.

Văn hóa làng xã là một nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình phối hợp nghiên cứu giữa Học Viện Hành chính Quốc gia (Việt Nam Cộng hòa) và Nhóm Cố vấn trường Đại học Bang Michigan từ...

Những con rồng lai

Đó là những con rồng trên những món đồ sứ ký kiểu, do các triều Lê – Trịnh, chúa Nguyễn, Tây Sơn và Nguyễn ở Việt Nam đặt làm tại các lò đồ sứ của Trung Hoa, trong khoảng thời gian...

Tính cộng đồng, giá trị cốt lõi của Bài chòi

Nghệ thuật Bài chòi đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một loại nghệ thuật trình diễn (hay diễn xướng) dân gian có quá trình hình thành...