MỤC LỤC VĂN HÓA QUẢNG NAM SỐ 158/2018 (Tháng 12/2018)

* SỰ KIỆN:

– Phát huy thiết chế tại các xã xây dựng nông thôn mới – Vân Ly

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA:

– Nam Trà My – Ngày trở lại – Lê Như Thủy

– Nông Sơn – Xây dựng thiết chế văn hóa – Lê Minh Tâm

* Góc nhìn Văn hóa:

Nghi thức tại gia và lễ hội cộng đồng – Lê Hải Đăng

* NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI:

–  Hoạt động truyền giáo của giáo sĩ Bồ Đào Nha ở Hội An – Nguyễn Thị Vĩnh Linh

– Một số vấn đề về di sản văn hóa phi vật thể Hội An – Nguyễn Đức Minh

* BẢO TỒN – BẢO TÀNG:

– Bảo tồn và phát huy di tích Phật viện Đồng Dương – Hồ Xuân Tịnh

– Bộ sưu tập ngói di tích Triền Tranh qua đợt khai quật khảo cổ… – Nguyễn Thị Ngà

* ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI:

*Kỷ niệm 74  năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12 (1944 – 2018):

– Vinh Cường – Sâu thẳm tình quân dân – Hoàng Vũ

– Thời hoa lửa – Những ký ức rời – Nguyễn Hải Triều

– Cao Kim – Người luôn thao thức – Quế Hà

– Khám phá lễ Mừng nhà Rông mới của đồng bào Bana – Nguyễn Điện Ngọc

– Người xưa “về” nhà cũ – Hứa Xuyên Huỳnh

* VĂN HÓA – DU LỊCH:

– Bước đột phá cho phát triển du lịch miền núi – Thảo Nguyên

* NHÌN RA THẾ GIỚI:

– Chuyện nhặt ở MyanmarTấn Vịnh

 

* THỂ THAO:

– Quảng Nam xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu – Hoàng Việt

– Tam Kỳ và chặng đường giữ vững ngôi đầu – Minh Thức

* LÀNG QUÊ XƯA VÀ NAY:

– Vị quê – Huỳnh Viết Tư

 Bánh bèo bà Hoàng – Lê Trường

* VĂN HÓA VĂN NGHỆ:

– Lần theo Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu

* THƠ:

* TIN HOẠT ĐỘNG:

* HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN: