MỤC LỤC VĂN HÓA QUẢNG NAM SỐ 157/2018 (Tháng 11/2018)

* SỰ KIỆN:

* Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11:

– Di sản văn hóa xứ Quảng – Tài nguyên và trách nhiệm – Tịnh Hồ

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA:

– Cần bảo tồn, phát huy văn hóa đặc trưng của các dân tộc… – Lê Như Thủy

Gắn trách nhiệm với các di tích – Nguyễn Điện Ngọc

* NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI:

– Tiếp biến văn hóa phương Tây ở Hội An trong đầu thế kỷ XX – Trương Hoàng Vinh

* BẢO TỒN – BẢO TÀNG:

– Hợp tác Việt – Nhật với trùng tu phố cổ Hội An – Anh Duy

– Làng gốm Thanh Hà (Hội An) thế kỷ XIX – Đầu thế kỷ XX – Nguyễn Thị Ngà

* ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI:

– Khí tiết sáng ngời của ba anh em nhà Nguyễn Lương – Ngô Phú Thiện

– Di sản, ơn và nghĩa – Hứa Xuyên Huỳnh

– Cụ Lê Ý – Một đời với những dòng thơ… – Phạm Lâm

– Còn chút gì để nhớ… – Phạm Phú Phong

*NHÌN RA THẾ GIỚI:

– Dirndl – Duyên dáng và quyến rũ – Trần Đức Anh Sơn

* VĂN HÓA – DU LỊCH:

– Hội An tìm đường thu hút khách truyền thông  – Minh Thức

– Khởi sắc từ du lịch Núi Thành – Văn Phin

 * THỂ THAO:

– Điện Bàn với phong trào thể thao quần chúng – HoàngViệt

* LÀNG QUÊ XƯA VÀ NAY:

–  Bãi biền quê xứ – Nguyễn Hải Triều

– Về nguồn ăn trái ớt kim – Trần Hữu Phước

* VĂN HÓA VĂN NGHỆ:

Chân dung những người thầy trong “Làm báo – Mực mài”… – Hà An

– Đi qua mùa đông – Lê Hải Đăng

– Điều bình dị – Nguyễn Bá Hòa

– Bực giảng – Trang xưa – Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

* THƠ:

* TIN HOẠT ĐỘNG:

* HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN: