MỤC LỤC VĂN HÓA QUẢNG NAM SỐ 154/2018

* SỰ KIỆN:

* Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02.09 (1945-2018):

– Hội An trong tiến trình vận động cách mạng tháng Tám ở Quảng Nam – Hoàng Vũ

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA:

– Mở cánh cửa yêu thương – Thảo Nguyên

– Xây dựng nông thôn mới ở Điện Quang – Khi lòng dân đã thuận – Vân Ly

* Góc nhìn văn hóa:

– Vận hội bảo tồn và phát huy Bài chòi Quảng Nam – Phùng Tấn Đông

* NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI:

– Những con rồng lai – Trần Đức Anh Sơn

– Một góc nhìn về đời sống của ngư dân Cẩm An – Hội An –  Thanh Âu

* BẢO TỒN – BẢO TÀNG:

– Thời kỳ tiền sơ sử ở Quảng Nam qua kết quả nghiên cứu khảo cổ học – Nguyễn Thị Ngà

 

* ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI:

*Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Phủ ủy Tam Kỳ (15.08.1933 – 15.08. 2018)

– Sự ra đời của Phủ ủy Tam Kỳ – Một mốc son lịch sử… – Văn Phin

– Cái duyên với nhiếp ảnh xứ Quảng – Trần Tấn Vịnh

– Phút thiêng – La Trung

– Dấu lặng trên đường bôn tẩu – Hứa Xuyên Huỳnh

– Phút thiêng – La Trung

– Biển cả ám ảnh – Trương Vũ Quỳnh

DIỄN ĐÀN VĂN HÓA MIỀN TRUNG:

– Cổ ca miền núi – Lê Hải Đăng

*VĂN HÓA – DU LỊCH:

– Phát triển du lịch biển theo hướng bền vững…– Diệu Quyên

– Đến với “Vương quốc pơmu” Tây Giang – Nguyễn Điện Ngọc

* THỂ THAO:

– Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII: Về đích – Hoàng Việt

* LÀNG QUÊ XƯA VÀ NAY:

– Độc đáo ẩm thực miền núi Quảng Nam – Tịnh Hồ

– Làng nước mắm Cửa Khe – Lan Uyên

– Mùa tỏ giác – Thân Yên Nguyễn

* VĂN HÓA – VĂN NGHỆ:

– Hồi ức về một thế hệ văn nghệ sĩ đồng hành cùng đất nước – Phạm Phú Phong

– Người chọn Quảng Nam làm quê hương – Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

* Thơ:

* Tin hoạt động:

* Hộp thư: