MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 168 (THÁNG 10.2019)

* SỰ KIỆN:

– Quảng Nam – 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ – Hoàng Vũ

* ĐỒI SỐNG VĂN HÓA:

– Xây dựng đời sống văn hóa trong các gia tộc – Lê Như Thủy

* Góc nhìn văn hóa:

– Nghĩ về văn hóa ứng xử trong kinh doanh du lịch… – Phùng Tấn Đông

 

* NGHIÊN CỨU –TRAO ĐỔI:

– “Dải thổ cẩm” điểm tô sắc màu đại ngàn – Tấn Khải

– Ảnh hưởng của biển đến sự hình thành văn hóa cổ truyền làng biển Bình Minh – Nguyễn Thị Vĩnh Linh

* BẢO TỒN – BẢO TÀNG:

– Bộ sưu tập gốm Chu Đậu tại Bảo tàng cổ vật tàu đắm – Tấn Vịnh

– Vai trò của làng gốm Thanh Hà (Hội An) đối với đời sống kinh tế – xã hội – văn hóa trong vùng – Nguyễn Thị Ngà

* ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI:

Tống trấn Nguyễn Phúc Kỳ với Quảng Nam – Nguyễn Thị Tuyết

– Lê Thị Xuyến và chuyện bảo vệ quyền lợi người phụ nữ – Phan Vân Trình

– Ngước nhìn “đất nước” của Trần Vàng Sao – Phạm Phú Phong

* DIỄN ĐÀN VĂN HÓA MIỀN TRUNG:

– Khu nghỉ dưỡng Bà Nà thời Pháp thuộc – Nguyễn Việt

* VĂN HÓA – DU LỊCH:

– Biến tấu tre và sản phẩm du lịch…- Thảo Nguyên

– Du lịch qua những làng quê Đại Lộc – Khánh Toàn

* NHÌN RA THẾ GIỚI: 

– Những tương phản trong văn hóa Nhật – Lê Hải Dương

* THỂ THAO:

– Giải Cầu lông các Câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam năm 2019 – Nguyễn Hoàng Việt

– Raid Amazones lần thứ 20 – Cơ hội quảng bá du lịch xứ Quảng – Minh Thức

* LÀNG QUÊ XƯA VÀ NAY:

– Đi về phía núi – Dương Đình Ngạt

–  Thanh trà làng Trà Khân  – Trần Hữu Phước

* VĂN HÓA – VĂN NGHỆ:

–  Tản mạn về chuyện hát hò khoan – Nguyễn Hải Triều

–  Người giữ Tuồng – Ngọc Kết

* THƠ:

* TIN HOẠT ĐỘNG:

* HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN: