MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 166 (THÁNG 08.2019)

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA:

– Nhìn lại công tác văn hóa cơ sở ở Quảng Nam – Nguyễn Hải Triều

– Chung tay xây dựng đô thị văn minh – Lê Như Thủy

 

* Góc nhìn văn hóa:

– Nghĩ về việc hội nhập và phát triển văn hóa ở địa phương – Phùng Tấn Đông

* NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI:  

Giá trị không gian văn hóa làng cổ Lộc Yên – Cổ Nguyệt

–  Vai trò của “anh Hiệu” trong lịch sử Bài Chòi – Thúy Hường

* BẢO TỒN  – BẢO TÀNG:

– Bảo tồn và phát huy văn hóa tộc người Xơ Đăng ở huyện Nam Trà My – Trần Văn Dũng

– Hệ thống đình làng ở Phú Ninh – Những nhân chứng lịch sử – Nguyễn Thị Vĩnh Linh

* ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI:

– Những điểm đứng chân quan trọng của Tỉnh ủy Quảng Nam giai đoạn 1940-1945 – Duy Hiển

– Người mở đường Trường Sơn lịch sử… – Ngọc Kết

– Nhà thơ Thu Bồn và tiếng lòng gửi đến Bác… – Thảo Nguyên

 

*NHÌN RA THẾ GIỚI:

– Tinh hoa lụa – Thổ cẩm Đông Nam Á – Tấn Vịnh

– Một lần đến xứ chùa Vàng – Ngô Đăng Khoa

          * VĂN HÓA – DU LỊCH:

– Nhận diện xứ sở – Hứa Xuyên Huỳnh

– Ấn tượng tour du lịch sông nước – Nguyễn Điện Ngọc

* THỂ THAO:

– Ấn tượng Giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp Tôn Hoa Sen năm 2019 – Hoàng Việt

* LÀNG QUÊ XƯA VÀ NAY:

– Đặc sản nơi thượng nguồn sông Tranh – Trần Hữu Phước

– Quạt vôi cho ngoại ăn trầu – Đình Ngạt

 

* VĂN HÓA – VĂN NGHỆ:

– Phạm Nguyễn Linh Đan và tâm thế đến với văn chương – Phạm Phú Phong

* Thơ:

* Tin hoạt động:

* Hộp thư: