MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 170 (THÁNG 12.2019)

* SỰ KIỆN: – Cơ chế nào cho Tạp chí Văn hóa Quảng Nam? – Võ Thị Thanh Vân – Như một lời chia tay… – Mộc Anh – Văn hóa Quảng Nam – Tạp chí đậm dấu ấn trong...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 169 (THÁNG 11.2019)

* SỰ KIỆN: * Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11: – Di sản văn hóa biển Quảng Nam – Hồ Xuân Tịnh * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Để di sản được bảo tồn bền vững… – Phùng...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 168 (THÁNG 10.2019)

* SỰ KIỆN: – Quảng Nam – 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ – Hoàng Vũ * ĐỒI SỐNG VĂN HÓA: – Xây dựng đời sống văn hóa trong các gia tộc – Lê Như Thủy * Góc...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 167 (THÁNG 9.2019)

(Tháng 09/2019) * SỰ KIỆN: – Nâng cao vai trò cộng đồng gắn với di sản thế giới Hội An và Mỹ Sơn… – Thảo Nguyên * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Hội thảo Bảo tồn và phát huy giá...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 166 (THÁNG 08.2019)

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Nhìn lại công tác văn hóa cơ sở ở Quảng Nam – Nguyễn Hải Triều – Chung tay xây dựng đô thị văn minh – Lê Như Thủy   * Góc nhìn văn hóa:...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 165 (THÁNG 07.2019)

* SỰ KIỆN: * Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27.7(1947-2019): – Chuông nguyện những anh hùng –  Phạm Phú Phong * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Tộc Văn hóa trong phong trào xây dựng đời sống...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 164 (THÁNG 06.2019)

 SỰ KIỆN: * 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): – Di chúc Bác Hồ một tầm nhìn, một tình yêu bao la – Thiều Anh * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Khát vọng Arui-...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 163 (THÁNG 05.2019)

* SỰ KIỆN: * Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh (19.5.1959 -19.5.2019): – Quảng Nam với tuyến đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại – Đông Khôi – Đèo...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 162 (THÁNG 04.2019)

* SỰ KIỆN:  * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: –  Điểm mới trong quy trình xét, khen thưởng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2019 – Lê Như Thủy *Góc nhìn văn hóa: Nhân ngày Sách Việt Nam...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 161 (THÁNG 03.2019)

* SỰ KIỆN: * Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 -24.3.2019): – Bảo tồn và phát huy di tích điểm đứng chân, căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam – Duy Hiển * ĐỒI SỐNG VĂN...