MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 166 (THÁNG 08.2019)

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Nhìn lại công tác văn hóa cơ sở ở Quảng Nam – Nguyễn Hải Triều – Chung tay xây dựng đô thị văn minh – Lê Như Thủy   * Góc nhìn văn hóa:...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 165 (THÁNG 07.2019)

* SỰ KIỆN: * Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27.7(1947-2019): – Chuông nguyện những anh hùng –  Phạm Phú Phong * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Tộc Văn hóa trong phong trào xây dựng đời sống...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 164 (THÁNG 06.2019)

 SỰ KIỆN: * 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): – Di chúc Bác Hồ một tầm nhìn, một tình yêu bao la – Thiều Anh * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Khát vọng Arui-...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 163 (THÁNG 05.2019)

* SỰ KIỆN: * Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh (19.5.1959 -19.5.2019): – Quảng Nam với tuyến đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại – Đông Khôi – Đèo...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 162 (THÁNG 04.2019)

* SỰ KIỆN:  * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: –  Điểm mới trong quy trình xét, khen thưởng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2019 – Lê Như Thủy *Góc nhìn văn hóa: Nhân ngày Sách Việt Nam...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 161 (THÁNG 03.2019)

* SỰ KIỆN: * Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 -24.3.2019): – Bảo tồn và phát huy di tích điểm đứng chân, căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam – Duy Hiển * ĐỒI SỐNG VĂN...

MỤC LỤC TẠP CHÍ VHQN SỐ 160 (THÁNG 02.2019)

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Bên kia cổng làng… – Lê Trung Việt – Những “vườn Nam Bộ” bên bờ sông quán – Mộc Anh * GÓC NHÌN VĂN HÓA: – Đầu năm, nghĩ về “văn hóa lễ hội”…...

MỤC LỤC VĂN HÓA QUẢNG NAM SỐ 158/2018 (Tháng 12/2018)

* SỰ KIỆN: – Phát huy thiết chế tại các xã xây dựng nông thôn mới – Vân Ly * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Nam Trà My – Ngày trở lại – Lê Như Thủy – Nông Sơn –...

MỤC LỤC VĂN HÓA QUẢNG NAM SỐ 157/2018 (Tháng 11/2018)

* SỰ KIỆN: * Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11: – Di sản văn hóa xứ Quảng – Tài nguyên và trách nhiệm – Tịnh Hồ * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA: – Cần bảo tồn, phát huy văn hóa...