Liên hoan giai điệu tuổi thần tiên tỉnh Quảng Nam lần thứ IV – 2019.

Từ ngày 25-26.7, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam tổ chức “Liên hoan giai điệu tuổi thần tiên lần thứ IV” năm 2019. Liên hoan thu hút hơn 300 em thiếu nhi đến từ 16/18 huyện thành phố đã...

Đoan Hùng Quận công Nguyễn Văn Trương

       

VƯỜN

Chưa một lần đến thăm em dẫu hai nhà cách một phen gió lùa Hai vườn cách một rào thưa hoa rơi bên ấy vàng sưa bên này Vườn anh như thảm nắng gầy vay chiều vỗ nhớ mượn tay...