Nghĩ về văn hóa ứng xử trong kinh doanh du lịch…

Người Việt vốn có truyền thống hiếu khách, yêu quý sự thân thiện, hòa bình – một nét đẹp trong văn hóa ứng xử được cha ông ta lưu giữ, truyền từ đời này sang đời khác. Ngày nay, trong...

Nghệ nhân ưu tú và trách nhiệm “giữ lửa” nghệ thuật dân gian truyền thống…

Lần thứ hai trong năm 2019, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho 561 cá nhân trong cả nước có những cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ...

Nghĩ về việc hội nhập và phát triển của văn hóa địa phương

Trong nhiều năm qua, việc xác lập quan điểm “văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần” được tạo ra trong suốt diễn trình lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung của địa...

Nghĩ về viêc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch ở Quảng Nam

Các di sản thiên nhiên và văn hóa luôn được coi là tài nguyên tự nhiên và nhân văn vô giá tạo nên sức hút của du lịch cho mỗi đất nước, mỗi vùng miền, mỗi tỉnh, thành phố. Việc...

Nghĩ về tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Về tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kèm quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13.3.2017 của UBND tỉnh Quảng Nam có tiêu chí thứ 6 và tiêu...

Đọc sách thời @ – Văn hóa đọc còn nhiều quan ngại…

Có người nói – trong thời kỳ mà sự đọc, việc đọc sách đang bị mai một, đang đứng trước bờ vực suy thoái nghiêm trọng – khoan nói đến chuyện tạo dựng một “văn hóa đọc” trong văn hóa...

Nghĩ về sự biến đổi văn hóa trang phục của cư dân bản địa miền núi hiện nay

Xu hướng nghiên cứu biến đổi văn hóa Nghiên cứu biến đổi văn hóa đang là đề tài “nóng” của các nhà nghiên cứu nhằm mục đích thông qua nghiên cứu những biến chuyển làm thay đổi văn hóa để...

Đầu năm nghĩ về “Văn hóa lễ hội”…

Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết Cả – Tết lớn nhất trong hết thảy các lễ Tết (hay “tiết”) của người Việt. Thời điểm khởi đầu mùa xuân cũng là thời điểm tịch điền, xuống đồng khởi đầu...

Nghe giục trống chầu…

“Nghe giục trống chầu, đâm đầu mà chạy”, câu nói quen thuộc của người dân Quảng Nam trong những dịp hội hè, Tết nhứt có biểu diễn hát bội/ hát bộ ngày càng ít người nhắc nhớ… Sân khấu buồn...

Nghi thức tại gia và lễ hội cộng đồng

Cùng với sự biến chuyển của xã hội truyền thống, lễ hội cộng đồng có xu hướng đi vào từng nhóm nhỏ trở thành nét sinh hoạt văn hóa nhằm mục đích bảo tồn di sản, như lễ Kỳ yên...