Nghĩ về tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Về tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kèm quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13.3.2017 của UBND tỉnh Quảng Nam có tiêu chí thứ 6 và tiêu...

Đọc sách thời @ – Văn hóa đọc còn nhiều quan ngại…

Có người nói – trong thời kỳ mà sự đọc, việc đọc sách đang bị mai một, đang đứng trước bờ vực suy thoái nghiêm trọng – khoan nói đến chuyện tạo dựng một “văn hóa đọc” trong văn hóa...

Nghĩ về sự biến đổi văn hóa trang phục của cư dân bản địa miền núi hiện nay

Xu hướng nghiên cứu biến đổi văn hóa Nghiên cứu biến đổi văn hóa đang là đề tài “nóng” của các nhà nghiên cứu nhằm mục đích thông qua nghiên cứu những biến chuyển làm thay đổi văn hóa để...

Đầu năm nghĩ về “Văn hóa lễ hội”…

Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết Cả – Tết lớn nhất trong hết thảy các lễ Tết (hay “tiết”) của người Việt. Thời điểm khởi đầu mùa xuân cũng là thời điểm tịch điền, xuống đồng khởi đầu...

Nghe giục trống chầu…

“Nghe giục trống chầu, đâm đầu mà chạy”, câu nói quen thuộc của người dân Quảng Nam trong những dịp hội hè, Tết nhứt có biểu diễn hát bội/ hát bộ ngày càng ít người nhắc nhớ… Sân khấu buồn...

Nghi thức tại gia và lễ hội cộng đồng

Cùng với sự biến chuyển của xã hội truyền thống, lễ hội cộng đồng có xu hướng đi vào từng nhóm nhỏ trở thành nét sinh hoạt văn hóa nhằm mục đích bảo tồn di sản, như lễ Kỳ yên...

Sáp nhập thôn và chuyện đặt lại tên làng

“Trong mỗi trái tim ta ấp ủ một tên làng” Từ thế kỷ XIV, trong hành trình mở cõi về phương Nam, những lưu dân Việt không quên mang theo một thứ  “hành trang” vô cùng quý giá, đó là...

Vận hội bảo tồn và phát huy Bài chòi Quảng Nam

Bài chòi được nhận diện là một loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xướng, hội họa và văn học. Khi trò chơi thành trò diễn/ trình diễn Lâu nay có một số nhà nghiên...

Hoạt động văn hóa ở cơ sở…

Văn hóa cơ sở như một mảng màu lớn nổi lên trong vô số màu sắc lung linh của một bức tranh sinh động phản ảnh đầy đủ đời sống văn hóa của quần chúng trong các cộng đồng dân...

Tiếng thơm Bài chòi Hội An

BOX: Lễ đón nhận bằng phiên bản công nhận nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tối ngày 07.5, tại TP. Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam...