Huyền thoại làng Kon Brap Ju

Tôi đến làng Kon Brap Ju vào ngày cuối cùng của năm 2017. Khoảnh khắc giao thời từ đông sang xuân trên mảnh đất Tây Nguyên cao xanh bạt ngàn bỗng chốc thêm muôn vàn thú vị bởi câu chuyện...