* Năm Dậu nói chuyện con chó:

Chuyện từ truyền thuyết xưa Truyền thuyết của các dân tộc thiểu số vùng miền núi dọc Trường Sơn ở các tộc người Xơ Đăng, Ca Dong, Ve, Tà Riềng, Cơ Tu, Tà Ôi, Bru-Vân Kiều… đều có câu chuyện...

Gía trị cốt lõi của Tết Nguyên Đán là gắn kết gia đình với dòng tộc và cộng đồng…

Là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam, Tết Nguyên Đán mang những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của dân tộc ta. Tuy nhiên, trong xu thế Tết hiện đại...

Huyền thoại làng Kon Brap Ju

Tôi đến làng Kon Brap Ju vào ngày cuối cùng của năm 2017. Khoảnh khắc giao thời từ đông sang xuân trên mảnh đất Tây Nguyên cao xanh bạt ngàn bỗng chốc thêm muôn vàn thú vị bởi câu chuyện...