Lê Đại Cang – một nhân cách lớn đầu thế kỷ XIX

Lê Đại Cang (1771- 1847), còn gọi là Cương, tự là Thống Thiện, hiệu là Kỳ Phong, người thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định. Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, lại sớm mồ...

Khúc tráng ca ở vùng đông Duy Xuyên

Trong ký ức bà Trần Thị Điềm, khí thế của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân – 1968 ở vùng Đông Duy Xuyên như vẫn còn tươi rói. Đó là cảnh ghe thuyền nườm nượp chở bộ...